Belangrijke Ander

De betekenis van de Belangrijke Ander is tweeledig. De begeleider(s) en/of ouder(s) die 24 uur per dag, zeven dagen per week, voor hun zorgintensief kind zorgen, zijn de Belangrijke Ander voor het kind. Daarnaast is het kind zélf de Belangrijke Ander. Niet alleen voor de ouder(s) en begeleider(s) maar juist óók voor de Dex Foundation omdat deze stichting zich met hart en ziel inzet om passende zorg voor deze ‘vergeten' groep kinderen te realiseren.