Dex Foundation op lotjeenco.nl

Op 24 januari werd de familie Budding geinterviewd in De Wereld Draait door naar aanleiding van Brandon. De zoon van Josette, Dexter, is een zwaar meervoudig beperkte jongen waar op dit moment geen zorgplek voor is in Nederland. Wat is er voor nodig om wel aan de zorgvraag te kunnen voldoen? Om hoeveel kinderen gaat het? Hoeveel ouders nemen de volledige zorg op zich?

De Dex Foundation is in overleg met een deskundigheidsteam om een landelijk plan van aanpak te realiseren en deze voor te leggen aan o.a. staatssecretaris Veldhuijzen-van Zanten.


Ben jij zo'n ouder en heb je een kind waar geen zorgplek voor te vinden is? Meld je dan bij webredactie@lotjeenco.nl of info@dexfoundation.nl

Bekijk hier het fragment uit De Wereld Draait Door.

Terug naar het overzichtTerug naar het overzicht